Koordynatorzy

Koordynatorzy ds. Kluczowych Klientów

Maciej Chełmiński

Polska północno-wschodnia i część centralnej, 
tel. +48 609 689 846
e-mail: 
m.chelminski@tovares.pl

Robert Bystroń

Polska południowa, 
tel. +48 693 993 006
e-mail: 
r.bystron@tovares.pl

Robert Kruger

Polska zachodnia oraz część centralnej, północnej i południowej,
tel. +48 693 709 970
e-mail: 
r.kruger@tovares.pl